VORES FAGLIGE PROFIL

Der er behov for os!

Hvis ikke det havde været for min sorggruppe, havde jeg ikke været en så glad og åben person, som jeg er i dag. Jeg har nu de mentale redskaber til at kunne klare mig bedre i hverdagen, og jeg kender til, hvor vigtigt det er at være åben overfor venner og familie, om de følelser, man har.”

Morten – 19 år – mistede sin mor som 17-årig

Forskning viser, at der kan være flere forskellige udfordringer for voksne, der som børn har mistet en forælder. Også på den korte bane kan barnet, der har mistet, være udfordret. Ensomhed og manglende lyst til at være i skolen eller i det hele taget i sociale sammenhænge er nogle af de problemer, der kan konstateres hos børn og unge, der har mistet en forælder.

Netop derfor ser vi vigtigheden i at sætte ind tidligt i forløbet, så børn og unge tilbydes hjælp og støtte til at håndtere deres nye livssituation.

Det indledende citat beskriver, hvordan en teenager har brugt sorggruppen til at håndtere nogle af de udfordringer, der følger med at miste en nær familierelation. Løvehjerterne ønsker at bidrage til at flere børn og unge får muligheden for at blive en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for at snakke om den sorg, der lige pludselig er blevet en del af hverdagen.

Hvad får barnet ud af at komme i en sorggruppe

I Løvehjerterne er det sammenholdet i grupperne, der er det vigtigste. Med gruppeforløbene ønsker vi at opnå et fællesskab, hvor der er plads til alle, plads til forskellige historier, plads til sjov, alvor, at grine og at græde.

Formålet med gruppen er at skabe et rum, hvor børnene kan spejle sig i hinanden, og hvor de i fællesskab kan skabe en fortælling og finde et sprog, så de kan sætte ord på sorgen. Når fortællingen er skabt og sproget er fundet, bliver det lettere for børnene at række ud til andre, hvis de oplever at have brug for at tale om det, der rører sig i dem.

Vi kan ikke – og skal ikke – behandle sorgen, så et gruppeforløb må ikke forveksles med et terapeutisk forløb. Vi hjælper børnene med at sætte ord på det, der er svært, og vi hjælper dem med at leve med sorgen som følgesvend.

Hvem hjælper vi

Vores erfaring er, at sorgen rammer forskelligt og har forskellige forløb. Derfor er Løvehjerternes tilbud for alle børn og unge, der enten har et alvorligt sygt familiemedlem, eller som har mistet et nært familiemedlem. Vi skelner ikke imellem sygdom og/eller dødsårsag, og hos os kan barnet komme, så snart behovet opstår. Det vigtigste for os er, at barnet eller den unge har lyst og føler sig klar til at indgå i et fællesskab med sorgen som omdrejningspunkt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en sorggruppe er det rette tilbud for dit barn, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe!

Når du henvender dig

Når du henvender dig til Løvehjerterne med et ønske om at få dit barn i en gruppe, aftaler vi, hvornår vi kan mødes til en visitationssamtale, hvor du møder en af vores faglige ansvarlige. Her vil vi fortælle om foreningens arbejde og stille spørgsmål til jeres situation, så vi sammen kan finde den rette gruppe til barnet og i øvrigt undersøge, om der er andet, vi kan hjælpe jer som familie med.

Grupperne er åbne og har løbende optag. Det betyder også, at vi meget hurtigt kan finde en plads i en gruppe til dit barn, når du henvender dig. Der er ingen grænse for, hvor længe dit barn kan komme i gruppen.

Når du kommer til vores lokaler, vil du blive mødt af en hjemlig og rolig atmosfære. Vores mål har været at skabe nogle trygge rammer, som indbyder til snak, samvær og fællesskab blandt børnene.

Grupperne

Vi fordeler børnene i tre aldersgrupper:

  • Børnegruppen: 5-7 år (eftermiddage fra kl. 15 til kl. 16.30)
  • Mellemgruppen: 8-11 år (eftermiddage fra kl. 16 til kl. 17.30)
  • Teenagegruppen: 12-18 år (eftermiddag/tidlig aften fra kl. 17 til kl. 20.30)

Ovenstående grupperinger er retningsgivende. Hvis vi til visitationssamtalen finder frem til, at et 8-årigt barn har mere glæde af at være i børnegruppen, er det selvfølgelig børnegruppen, barnet tilbydes plads i. På samme måde er det muligt at lade søskende være i samme gruppe, selvom de aldersmæssigt tilhører to forskellige grupper, når blot ikke er springet er alt for stort.

I børne- og mellemgruppen starter vi med lidt at spise (frugt, boller, kage eller hvad vi har i køkkenet), og derefter samles vi i stuen og bruger omkring en time på at være sammen med børnene i gruppen.

I de to yngste grupper har vi særligt fokus på, at børnene kan have brug for lidt ekstra hjælp for at kunne give sorgen et udtryk. Derfor benytter vi tegninger, figurer, fortællinger etc. som omdrejningspunkt for snakkene, hvis der er behov for det.  I de yngste grupper er vi tre voksne – sorggruppelederen og to frivillige.

I teenagegruppen mødes vi lidt senere på dagen og starter med at lave aftensmad sammen. Vi har erfaret, at der opstår nogle fantastiske snakke i køkkenet omkring madlavningen, og det bruger vi aktivt i arbejdet med teenagerne. Efter maden samles vi i stuen og bruger den resterende tid på at snakke sammen.

I teenagegruppen arbejder vi lidt mere struktureret og tager gerne emner op fra tidligere møder, fokuserer på mærkedage, arbejder med den mere fuldstændige fortælling, arbejder mere med detaljer og nuancer og i det hele taget kommer vi et lag dybere med de større børn. I teenagegruppen er vi mindst to voksne (evt. flere, hvis gruppen udvides for at skabe mere dynamik) – sorggruppelederen og en frivillig.