Skip to content

LØVEHJERTET

Vi hjælper børn og familier i sorg. Vi ønsker uforpligtende at støtte tapre Løvehjerter i processen at lære at leve med og i den nye livssituation efter at have mistet en, der stod dem nær.

Hvorfor Løvehjerterne

Richard Løvehjerte – eller Kong 1. af England – fik sit kælenavn, fordi han udviste stort mod og styrke under kampe for længe siden.

I ”Brødrene Løvehjerte” er det Jonatan, der udviser stort mod og vilje, da han redder sin syge bror ud af flammerne og herved ofrer sit eget liv.

Vores Løvehjerter viser ikke deres mod på slagmarkerne som Richard Løvehjerte eller ved heltegerninger som Jonatan Løvehjerte. De viser deres mod og styrke hver eneste dag, fordi de alt for tidligt har måttet forholde sig til den ekstreme sorg, det er at miste en person, der står dem helt nær. De skal dagligt mestre den nye – og for nogle helt pludseligt opståede – livssituation, og det er i sandhed en bedrift, der kræver både mod og styrke.

Hvad vil vi

Vi hjælper og støtter de tapre Løvehjerter i processen med at lære at leve med og i deres nye livssituation. Vi tilbyder børnene at være med i grupper, hvor de møder andre børn, som de kan spejle sig i, og vi tilbyder at hjælpe familien omkring barnet med det, der er vanskeligt for dem, fordi vi tror på, at vi ved også at hjælpe de pårørende, yder den bedste hjælp for barnet.

Vi er det tilbud, der er let tilgængeligt for de pårørende, og som tager imod dem omgående. Det er vores altoverskyggende mål med denne forening. Et gratis tilbud til børn og deres familier. Et tilbud, der hjælper med at komme igennem den måske sværeste periode i livet.

Kontakt os med det samme på tlf. 30 29 93 15 eller på info@loevehjerterne.com.