VORES GRUPPEFORLØB

Når du henvender dig

Når du henvender dig til Løvehjerterne med et ønske om at få dit barn i en gruppe, aftaler vi, hvornår vi kan mødes til en forsamtale, hvor du møder en af vores faglige ansvarlige. Her vil vi fortælle om foreningens arbejde og stille spørgsmål til jeres situation, så vi sammen kan finde den rette gruppe til barnet og i øvrigt undersøge, om der er andet, vi kan hjælpe jer som familie med.

Grupperne er åbne og har løbende optag. Det betyder også, at vi meget hurtigt kan finde en plads i en gruppe til dit barn, når du henvender dig. Der er ingen grænse for, hvor længe dit barn kan komme i gruppen.

Når du kommer til vores lokaler, vil du blive mødt af en hjemlig og rolig atmosfære. Vores mål har været at skabe nogle trygge rammer, som indbyder til snak, samvær og fællesskab blandt børnene.

Grupperne

Vi fordeler børnene i tre aldersgrupper:

  • Børnegruppen: 5-7 år
  • Mellemgruppen: 8-11 år
  • Teenagegruppen: 12-18 år

Ovenstående grupperinger er retningsgivende. Hvis vi til forsamtalen finder frem til, at et 8-årigt barn har mere glæde af at være i børnegruppen, er det selvfølgelig børnegruppen, barnet tilbydes plads i. På samme måde er det muligt at lade søskende være i samme gruppe, selvom de aldersmæssigt tilhører to forskellige grupper, når blot ikke er springet er alt for stort.

I børne- og mellemgruppen starter vi med lidt at spise (frugt, boller, kage eller hvad vi har i køkkenet), og derefter samles vi i stuen og bruger omkring en time på at være sammen med børnene i gruppen.

I de to yngste grupper har vi særligt fokus på, at børnene kan have brug for lidt ekstra hjælp for at kunne give sorgen et udtryk. Derfor benytter vi tegninger, figurer, fortællinger etc. som omdrejningspunkt for snakkene, hvis der er behov for det.  I de yngste grupper er vi tre voksne – gruppelederen og to frivillige.

I teenagegruppen mødes vi lidt senere på dagen og starter med at lave aftensmad sammen. Vi har erfaret, at der opstår nogle fantastiske snakke i køkkenet omkring madlavningen, og det bruger vi aktivt i arbejdet med teenagerne. Efter maden samles vi i stuen og bruger den resterende tid på at snakke sammen.

I teenagegruppen arbejder vi lidt mere struktureret og tager gerne emner op fra tidligere møder, fokuserer på mærkedage, arbejder med den mere fuldstændige fortælling, arbejder mere med detaljer og nuancer og i det hele taget kommer vi et lag dybere med de større børn. I teenagegruppen er vi mindst to voksne (evt. flere, hvis gruppen udvides for at skabe mere dynamik) – gruppelederen og en frivillig.